top of page

Neurolingvistické programování mozku NLP koučink

essential-oils-3084952_1280.jpg

V rámci konzultací a tradiční terapie je důležitá také psychika a změna myšlení, aby organismus nabyl zdraví a harmonie. K tomu pomáhá koučink i neurolingvistické programování, NLP, které je považováno za jednu z nejúspěšnějších a nejpoužívanějších metod firemního i osobního vzdělávání.

 

Neurolingvistické programování (neboli NLP) se stalo v posledních letech velmi populární metodou především v oblasti komunikace, sebe-rozvoje, vzdělávání a koučování.

NLP pomáhá efektivně formovat svou vlastní cestu způsobem, jakým chceme. Jedním ze základních stavebních kamenů NLP je mimo jiné i poznatek, že se lze naučit „změnit způsob, kterým vnímáme svět“.

 

NLP nabízí širokou škálu velmi efektivních a rychlých technik pro:

  • Uvolnění potenciálu člověka

  • Odstranění jeho bariér

  • Odstranění vlivu negativních zkušeností

  • Zlepšení nálady

  • Komunikačního napojení

  • A mnoho dalšího

Dochází k nárůstu sebejistoty, důvěry, otevřenosti a celkovému výraznému zlepšení jeho komunikačních schopností.

V knihách o NLP koučinku se dočtete, že: "Život, svět a zejména lidi kolem sebe ovlivňujeme neustále neverbální komunikací. Jestliže chcete, aby se někdo druhý začal cítit skvěle, sami se tak začněte cítit. Přijměte tento emoční stav jako první. Stavy jsou nakažlivé. Budete-li se usmívat na ostatní, budou se usmívat i ostatní na vás. Dostaňte se do dobré nálady jako první. Když budete skleslí, plni úzkosti a strachu, nepodaří se vám druhé uklidnit, motivovat ani smysluplně vést. Budete-li naštvaní, nepříjemní, skleslí, budete potkávat jen samé naštvané, nepříjemné a skleslé lidi."

 

Pokud bereme své problémy příliš vážně, zvětšujeme je. Většina problémů není problémem sama o sobě. Ale čas a energie, které věnujeme neproduktivním úvahám o nich, je démonizuje. Náš strach a obavy nás většinou děsí víc, než samotná realita.

 

KOUČINK OSOBNÍHO ROZVOJE JAKO CESTA K ROVNOVÁZE A ÚSPĚCHU

Úspěch v jakékoli oblasti života (peníze, kariéra, zdraví, vztahy…) není nahodilost, ale věc, o kterou je třeba usilovat a realizovat kroky k jeho dosažení (někdy si tuto skutečnost uvědomujeme zcela jasně, často však o tomto vůbec nepřemýšlíme). Abychom mohli dosáhnout úspěchu (zdraví, spokojenosti, vyrovnanosti…), potřebujeme znát cíl, kam jdeme, vědět, jak se tam můžeme dostat, a v neposlední řadě skutečně podniknout stanovené kroky. Koučink osobního rozvoje učí dostat tento proces na vědomou úroveň, adaptovat se na změnu, zbavit se neproduktivních vzorců myšlení a chování, vytvořit nové, a dosáhnout tak životní rovnováhy a úspěchu.

 

Naše štěstí leží v našich rukách. Své životní podmínky si aktivně vytváříme. To, jakým způsobem o světě, o nás samotných i o lidech kolem nás přemýšlíme, určuje, jaký náš život je a bude.

ICF (Mezinárodní federace koučů) vidí přínos koučinku zejména v tom, že klient jeho prostřednictvím objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život. Zvědomuje své motivy i reálné chování, rozvíjí schopnost autokorekce a dalšího vědomého rozvoje a směřování. Vede k vysoké profesní výkonnosti stejně jako k větší radosti a spokojenosti. Koučink se zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Myšlenky přetavuje ve skutečné činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné změny.

 

Metoda koučinku rovná se kladení cílených otázek vedoucích k tomu, aby si své řešení našel člověk sám. Každý člověk je tím nejlepším odborníkem na sebe sama. Koučovací otázky nás nutí uvažovat jinak, než je naše obvyklé schéma, posouvají naše hranice.

Kvalitní koučink posiluje tvůrčí přístup k životu a odstraňuje nezdravé a neproduktivní obětní vzorce myšlení. Přináší nové perspektivy a možnosti řešení, zlepšuje schopnost rozhodování, výkonnost zlepšuje mezilidské vztahy, pocit spokojenosti s životem a sebejistotu člověka.

Během NLP koučinku kouč pomáhá klientovi identifikovat a změnit limitující přesvědčení a chování, které brání dosažení jeho cílů. NLP techniky jsou použity k tomu, aby klienti mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem myslí a jakým způsobem se snaží dosáhnout svých cílů.

 

NLP koučink může být použit v mnoha oblastech, jako je osobní rozvoj, vedení, kariéra, mezilidské vztahy a další. Cílem NLP koučinku je pomoci klientovi dosáhnout jeho cílů tím, že ho naučí používat jazyk a myšlení, které podporují úspěch a změnu.

Každý člověk v sobě má schopnost posunout se a změnit se, a to v jakémkoli věku. Vždy máme možnost volby a rozhodnutí. Vše, co potřebujeme k úspěchu, máme v sobě, jde jen o to, dostat své schopnosti na vědomou úroveň. Změna je jediná životní konstanta. Jsme plně zodpovědní za vytváření své životní reality. Jsme zodpovědní za své emoce, myšlenky i činy.

photo-1544367567-0f2fcb009e0b.jpg

Více informací, různé tipy a doporučení najdete v textech na blogu

www.tradicni-terapie.cz

Neurolingvistické programování
NLP koučink

Objednat se na konzultaci můžete prostřednictvím emailu:

tradicniterapie@gmail.com

banner_uzky_maly.jpg
bottom of page