Principy tradiční medicíny

fire-bowl-5514150_1280.jpg

 

Ve svých terapiích využívám zejména principy systému východní medicíny. Tradiční čínská medicína (TČM) je nejstarší ucelený zdravotnický systém na světě, díky kterému se již uzdravily miliony lidí. Můžeme používat české byliny, jíst české jídlo a pít české nápoje, ale u TČM jde zejména o provázanost celého organismu, propojení orgánů i mysli, léčení potíží pomocí změny životosprávy, dechu, akupresury, masáží a cvičení – když se správně nastaví životní rytmus, nepotřebujete již žádné léky ani byliny. Jde o komplexní celostní přístup.

Zkušenosti a zase zkušenosti...


Úspěch TČM je založený na nekonečném opakování určitých postupů. Žádná jiná kultura nemá tak dopodrobna propracovaný lékařský systém. Navíc odborný lékařský systém TČM je úzce provázaný s životem a světem – stejné principy platí v těle i mimo tělo, vše je propojené a souvisí spolu. V mnohém je západní medicína lepší – má kvalitní, moderní přístroje. Jsou ale potíže, se kterými si východní terapeutické metody poradí lépe. Důvodem často nejsou ani jejich byliny, ty můžeme nahradit svými, důvodem jsou zkušenosti a znalost provázanosti orgánů a psychiky. Díky své efektivitě je tradiční čínská medicína nejrozšířenějším doplňkovým zdravotnickým systémem na světě. Úspěšně využívá léčbu bylinami, změnami jídelníčku, masážemi či akupunkturou (akupresurou).

Pro nejcennější poklady ale nemusíte do Číny, ani příliš daleko – najdete je třeba i za oknem. Překvapí vás, co všechno dokáží a jak jsou hodnotné. A co je nejlepší právě a jen pro Vás? To zjistíme při osobní diagnostice. Objednat se můžete pomocí emailu tradicniterapie@gmail.com nebo telefonicky na 608 77 05 06.

Proč vyzkoušet TČM

Ne tisíce, ale miliony lidí už vyzkoušeli kladné účinky bylin a především osvědčené principy, na kterých stojí tradiční medicína. Její vývoj a úspěch jsou založeny na nekonečném opakování určitých postupů. Žádná jiná kultura nemá tak dopodrobna propracovaný lékařský systém. V mnohém je západní medicína lepší – má kvalitní, moderní přístroje. Jsou ale potíže, se kterými si východní terapeutické metody poradí lépe. Několik „nej“ tradiční čínské medicíny shrnuje Mudr. Lucký:
 

 • Je nejstarší literárně předávaný zdravotnický systém na světě.

 • Pomohla stvořit nejpočetnější národ světa, jelikož zlepšovala zdraví populace a snižovala úmrtnost.

 • Díky složité sociální struktuře čínské civilizace byla vytvořena tak, aby uměla léčit jak obézního císařského úředníka, tak drsného nomáda z hor. Proto i dnes může pomáhat u nejširšího spektra moderních onemocnění.

 • V 7. století bylo založena státem podporovaná lékařská akademie (Tchaj-ji-šu), která byla nejstarší dochovanou školou svého druhu.

 • Diagnózy čínské medicíny se jako první alternativní diagnózy dostaly do systému Mezinárodní klasifikace nemocí, používaném již přes sto let lékaři celého světa (11. revize MKN z roku 2018).

 • Pro svou efektivitu je čínská medicína nejrozšířenějším doplňkovým zdravotnickým systémem na světě.


Čínská medicína se opírá o učení pěti prvků, které představují základní symboly, ze kterých je tvořen vesmír, země i lidský organizmus.
 

Proto, abychom byli zdrávi, musíme mít těchto 5 prvků v rovnováze. Rovnováha pěti prvků je individuální a každý člověk je v rozložení těchto pěti symbolů jedinečný. 
 

Těchto pět symbolů, pocházejících ze starého Orientu, vyjadřují v lidském organizmu veškeré děje a pochody na úrovni psychiky, energetického toku (neboli metabolizmu) i fungování jednotlivých orgánů a celého těla jako takového.
 

Rodinu 5 prvků tvoří elementy:
 

 • Dřevo

 • Oheň

 • Země

 • Kov

 • Voda


Takovéto symboly se dají najít u každého z hlavních orgánu lidského těla. Čínský terapeut čte jakékoli onemocnění jako narušení této křehké rovnováhy jednoho či několika těchto symbolů či prvků a v léčbě se snaží o její znovunastolení.
 

Čínská dietetika představuje svébytný, detailně propracovaný a velmi jemně ale účinně působící systém ovlivňování zdravotního stavu.
 

Tak jako jiné terapeutické směry, je i dietetika postavená na učení pěti prvků. Každý jeden pokrm či surovina, ze které se vyrábí je přiřazena k jednomu či několika prvkům.
 

Tato příslušnost dává potravinám možnost ovlivňovat orgány a pochody v našem organizmu, zejména ty, které se radí ke stejnému prvku.
 

Kromě příslušnosti k prvkům se každá potravina charakterizuje ještě termodynamicky. Nejde o hmatatelnou teplotu potravy, ale spíše o její termodynamický účinek, tedy – co v organizmu po zkonzumování provede.
 

Rozeznáváme potraviny studené, chladivé, neutrální, teplé a horké povahy.  Dietolog vzdělaný v čínské dietetice, všechny tyto atributy pak zohlední při sestavování vhodného jídelníčku. Pomocí cílené potravy pak dochází ke zlepšení rovnováhy pěti prvků, a tak v reálné podobě k úpravě fungování lidského organizmu. Ať už je pacient obézní, vyhublý, přehřátý či zimomřivý, může dobře volená dietetika přispívat k nápravě. Systém tradiční medicíny je složitější, velmi propracovaný, více o jeho principech se dočtete v blogu www.tradicni-terapie.cz.

photo-1544161515-4ab6ce6db874.jpg

Více informací, různé tipy a doporučení najdete v textech na blogu

www.tradicni-terapie.cz

"Principy tradiční medicíny"

Objednat se na celostní diagnostiku a terapii můžete prostřednictvím emailu:

tradicniterapie@gmail.com

telefon: 608770506

banner_uzky_maly.jpg